En god coach

Coaching er en målrettet forandringsproces i forhold til en specifik problemstilling, hvor coachen via særlige teknikker – spørgsmål, spejling, opmærksomhed, lytning mm.- faciliterer til ny indsigt, læring, merforståelse og handlekraft.

Når du bliver coachet af mig, vil du opleve at blive set, hørt og forstået af et andet menneske på en måde, du måske ikke har oplevet før. Jeg arbejder anerkendende, støttende og udfordrer, når der er behov for det. Min styrke er en stor menneskelig indsigt og en særlig evne til at se andres potentiale.

Jeg sætter barren højt og har en ambition om, at de nye indsigter, du får med dig, betyder en forandring på den lange bane. Du skal derfor selv have et oplevet behov for at ville udvikle dig. Det betyder også, at jeg stiller krav til dig om at udvise mod i udviklingsarbejdet. Og jeg kender også min begrænsning, og siger nej til opgaver, hvor jeg ikke mener, jeg er den rette. Og det er en forudsætning, at tilliden er der fra første møde, ellers finder vi en anden, der kan hjælpe dig.

Certificering, relevant uddannelse og erhvervserfaring samt en personlighed, der modsvarer de kompetencer, der er en forudsætning for at kunne arbejde med udvikling af andre (menneskelig indsigt, empati, god lytter, opmærksom, rolig, stærk selvindsigt), ser jeg som en selvfølge.