Sådan styrker du dit professionelle og personlige lederskab

Skift hverdagsrummet ud med det trygge udviklingsrum hos MindHuset og kom styrket tilbage!

Savner du eT fortroligt rum?
– Læs hvilken forskel det kan gøre

Det er et grundvilkår, at vi har travlt, og at forandringerne og udfordringerne accelererer. Er du på toppen af din karriere eller godt på vej oplever du formentlig en hverdag hvor viden, dokumentation, travlhed, overskud, at udstråle robusthed, faglighed, dygtighed, pres, en facade af, at det bare går godt, at du er vigtig og at der skal leveres er krav og tilstande, du kan genkende.

I det samfund vi har skabt er der derfor behov for et rum, hvor du har ”et helle”, hvor tiden bliver intens, hvor der er tillid, fortrolighed, tid til refleksion og sparring, samspil og støtte og pres i passende mængder. Det rum finder du i MindHuset uanset om du vælger at være med i en af mine eksklusive netværksgrupper eller 1:1 forløb. Her bliver du klogere på dig selv og opdager nye styrker i dig selv.

Hvad har du brug for ?

Når du er bevidst om hvilke principper og værdier, du vil leve dit liv efter, har du grundlaget for at nå frem til den forskel, du ønsker at gøre som menneske og som leder i dit job. Her har du fat i det, der grundlæggende motiverer dig og giver dig energi. Du får sat en klar retning og vision. Du øger derved din evne til at fokusere og holde fast også under pres. Derved får du nemmere ved at lykkes med det, du vil og leve op til de krav, du møder fra din omverden.

Når du reflekterer over egen og andres væremåde, hvordan du påvirker andre og selv lader dig påvirke, understøtter du det gode samarbejde, og din evne til at ”få andre med dig”. Du bliver bedre til at se dig selv udefra og andre indefra og bliver endnu skarpere i din kommunikation.

Selvindsigt på godt og ondt giver en indre ro og styrke. Via større indsigt i dine styrker og potentialer, øger du din evne til at afkode dine holdninger og fortolkninger og optimere egne indre mønstre og selvkontrol. Du bliver i stand til at sortere det fra, der forstyrrer og optimere dine positive tanker og føle dig mere i balance. Du opnår en større robusthed og en højere kvalitet i dit nærvær. 

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.