1:1 Forløb

DU ØNSKER AT UDVIKLE DIT PERSONLIGE LEDERSKAB VIA ET COACHING FORLØB
ELLER DU HAR BRUG FOR EN HURTIG EKSTERN SPARRING PÅ EN KONKRET UDFORDRING

Vi tager udgangspunkt i din virkelighed, din personlighed og de udfordringer, du møder i dit job og privat.
Måske er du ejerleder og bliver udfordret på din personlige balance. Det kan få store konsekvenser, hvis du ikke finder den igen. Det kan jeg hjælpe dig/eller jer med, hvis I er flere ejerledere.
Måske er du leder for en afdeling eller et team og har den gængse lederværktøjskasse på plads og er nu der, hvor du ved at for at nå dit næste niveau, må du arbejde mere personligt med dig selv.
Måske er du specialist inden for dit felt og oplever nogle konkrete udfordringer eller forandringer, hvor du har brug for nye indsigter for at ”finde vejen”.
Måske er din situation, at du føler dig stresset eller har fået konstateret stress.

UDBYTTE
Uanset om du gennemfører et længerevarende coaching forløb eller du blot har brug for få sessioner, så gør Coaching dig skarpere på 3 niveauer:

Du skærper din handlekraft
Konkret får du styrket din handlekraft til at agere i den specifikke situation, du står i, fordi du får øje på nye muligheder, du får sat en retning (hvad skal der til) og du får truffet en beslutning om, hvad du konkret vil gøre.

Du bliver bedre til at sætte dig i andres sted
Når du reflekterer over egen og andres væremåde, hvordan du påvirker andre og selv lader dig påvirke, understøtter du det gode samarbejde, og din evne til at ”få andre med dig”. Du bliver bedre til at se dig selv udefra og andre indefra og bliver endnu skarpere i din kommunikation.

Du får et dybere kendskab til dig selv
Selvindsigt på godt og ondt giver en indre ro og styrke. Via større indsigt i dine styrker og potentialer, øger du din evne til at afkode dine holdninger og fortolkninger og optimere egne indre mønstre og selvkontrol. Du bliver i stand til at sortere det fra, der forstyrrer og optimere dine positive tanker og føle dig mere i balance. Du opnår en større robusthed og en højere kvalitet i dit nærvær.

DET PRAKTISKE
Jeg tilbyder online coaching via Teams eller fysiske møder i virksomheden.
Vi tilpasser forløbet til din konkrete situation efter gensidig aftale. Alle forløb har typisk nogle faste faser og en struktur.


Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan jeg arbejder med dig i et skræddersyet personligt forløb så ring til mig på 28400162.