Udvikling i dybden

I MindHuset aktiverer vi potentialer hos ledere og specialister.

Vores metode sikrer, at nye indsigter bliver forankret i dybden.

Du lærer at bruge hjernen optimalt. Balance i vores 3-enige hjerne, vores tanker, følelser og krop/sanser giver det bedste samspil mellem det rationelle og det irrationelle. 

Du styrker dit professionelle og personlige lederskab.

Vi er nok lidt anderledes

MindHuset’s fundament er træning og udvikling, der fører til resultater i praksis og vi går ikke på kompromis. Derfor er der aldrig to forløb der er ens. Vi starter altid der hvor du/I er og tager udgangspunkt i lige netop din/jeres kontekst.

Og vi stiller krav til dig/jer om at nikke ja til at ville investere tid og energi i udviklingsprocessen. Og nikke ja til at du/I er villige til at udvise personligt mod undervejs.

Til gengæld lover vi at skabe et tillidsfuldt ”udviklingsrum”, med en god balance mellem støtte og pres.

Jeg er glad for, at netværket er en lille gruppe, hvor tiden bliver intens og vi har tillid til hinanden. Jeg bliver udfordret i, at komme ud af min komfortzone, og har blandt andet fået en større bevidsthed om, hvor meget det indre påvirker det ydre, og vores adfærd. Coachingen fra underviseren og sparringen fra gruppen, har udfordret mig i at se udfordringer fra flere vinkler og givet mig en god refleksion. Vi øver ”bestyrelse” og rådgiver og skaber dialog på tværs – det er rigtig værdiskabende.

Karina Taagelund JensenØkonomi- og HR chef, Oluf Brønnum & Co A/S

Vi har haft 2 møder i netværksgruppen indtil videre og det har været en meget bringende og positiv oplevelse. Netværket giver en fin mulighed for at reflektere over egne værdier og prioriteringer, der er et vigtigt anker for at blive den bedste udgave af sig selv. Samspillet med gruppen giver desuden både en indsigt i, at andre typisk står overfor dilemmaer, der ligner ens egne, og en dybere forståelse for, hvor vigtigt det er, at både privatlivets og arbejdslivets værdier stemmer overens.

Inge Mette PretzmannInternational Commercial Manager, WiseCon A/S

Tak for at have skabt et trygt miljø i netværksgruppen, hvor jeg så hurtigt kan få så meget ud af at snakke om meget private emner med nogen, jeg kun har kendt i kort tid. Det er spændende at kunne debattere professionelle og private emner i fortrolighed uden at skulle tage særlige hensyn til kolleger, familie og venner.

Stefan Bengtsson Creative Manager, SonoSound.

Tak for inspiration til at arbejde med mentale aspekter og til mindfulness i VL Gr. 57. Indslaget medførte en interessant debat i gruppen om de personlige og de lidt blødere sider af det at være menneske og leder.

Helle Krogsgaard
Helle KrogsgaardExecutive Vice Precident CFO, Statens Serum Institut.

Vi fik alle noget at tænke over i vores søgen efter at være den bedste udgave af os selv. Samtidigt fik vi indsigt i nogle enkle brugbare teknikker der kan være med til at øge ens personlige styrke.

Morten Engelbæk
Morten Engelbækadm. Direktør, Intrum Justitia A/S

Vi fick också en rad verktyg för att lättare förstå hur personer och grupper kan agera och varför.

Ingemar Gröön
Ingemar GröönSenior Manager, Product Development, Nordic Sugar A/S

Most importantly the coaching made me see that when you are hit by traumatizing changes your body and soul need time to catch up and be nurtured to regain focus.

Penny Schmith
Penny SchmithExecutive Assistant & Communications Officer at Climate KIC, Nordic.

Konkret er tilliden lederne imellem og mellem ledere og medarbejdere blevet større. I evalueringen af forløbet indtil nu siger lederne blandt andet, at de i praksis oplever et bedre sammenhold og mere sparring med hinanden. Vi har fået en bedre fejlkultur, hvor der er fokus på ”sagen” frem for ”manden” og konflikter bliver taget i opløbet. Samarbejdet betyder at vi er hurtigere og bedre til at finde løsninger og der er en større vilje til forandring som forplanter sig bredt i organisationen”.
”Personligt har jeg arbejdet med at blive bedre til at stille spørgsmål og ikke selv lynhurtigt komme med løsninger. På den måde understøtter jeg mine lederes udvikling. Jeg er også blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at være synlig og tydelig i min kommunikation i forhold at sætte retningen.

Direktør Jesper Jeppesen – Head of Nordic Sugar Nykøbing