Udvikling i dybden

I MindHuset aktiverer vi potentialer hos ledere og specialister.

Vores metode sikrer, at nye indsigter bliver forankret i dybden.

Du lærer at bruge hjernen optimalt. Balance i vores 3-enige hjerne, vores tanker, følelser og krop/sanser giver det bedste samspil mellem det rationelle og det irrationelle. 

Du styrker dit professionelle og personlige lederskab.

Vi er nok lidt anderledes

MindHuset’s fundament er træning og udvikling, der fører til resultater i praksis og vi går ikke på kompromis. Derfor er der aldrig to forløb der er ens. Vi starter altid der hvor du/I er og tager udgangspunkt i lige netop din/jeres kontekst.

Og vi stiller krav til dig/jer om at nikke ja til at ville investere tid og energi i udviklingsprocessen. Og nikke ja til at du/I er villige til at udvise personligt mod undervejs.

Til gengæld lover vi at skabe et tillidsfuldt ”udviklingsrum”, med en god balance mellem støtte og pres.

Tak for inspiration til at arbejde med mentale aspekter og til mindfulness i VL Gr. 57. Indslaget medførte en interessant debat i gruppen om de personlige og de lidt blødere sider af det at være menneske og leder.

Helle Krogsgaard
Helle KrogsgaardExecutive Vice Precident CFO, Statens Serum Institut.

Vi fik alle noget at tænke over i vores søgen efter at være den bedste udgave af os selv. Samtidigt fik vi indsigt i nogle enkle brugbare teknikker der kan være med til at øge ens personlige styrke.

Morten Engelbæk
Morten Engelbækadm. Direktør, Intrum Justitia A/S

Vi fick också en rad verktyg för att lättare förstå hur personer och grupper kan agera och varför.

Ingemar Gröön
Ingemar GröönSenior Manager, Product Development, Nordic Sugar A/S

Most importantly the coaching made me see that when you are hit by traumatizing changes your body and soul need time to catch up and be nurtured to regain focus.

Penny Schmith
Penny SchmithExecutive Assistant & Communications Officer at Climate KIC, Nordic.

Konkret er tilliden lederne imellem og mellem ledere og medarbejdere blevet større. I evalueringen af forløbet indtil nu siger lederne blandt andet, at de i praksis oplever et bedre sammenhold og mere sparring med hinanden. Vi har fået en bedre fejlkultur, hvor der er fokus på ”sagen” frem for ”manden” og konflikter bliver taget i opløbet. Samarbejdet betyder at vi er hurtigere og bedre til at finde løsninger og der er en større vilje til forandring som forplanter sig bredt i organisationen”.
”Personligt har jeg arbejdet med at blive bedre til at stille spørgsmål og ikke selv lynhurtigt komme med løsninger. På den måde understøtter jeg mine lederes udvikling. Jeg er også blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at være synlig og tydelig i min kommunikation i forhold at sætte retningen.

Direktør Jesper Jeppesen – Head of Nordic Sugar Nykøbing