Styrk dit lederskab - et virksomhedsforløb

Metode og fokus

Jeg arbejder med fokus på 3 niveauer og jeg arbejder
indefra og ud. 

  • Evnen til at se muligheder (løfte blikket) og sætte en retning

Når vi er bevidste om hvilke principper og værdier, vi vil leve vores liv efter, har vi grundlaget for at nå frem til den forskel, vi ønsker at gøre som menneske og som leder. Her har vi fat i det, der grundlæggende motiverer os og giver os energi. Vi får sat en klar retning og vision for os selv privat og i jobbet som leder og for vores team. Vi øger derved vores evne til at prioritere, fokusere og holde fast også under pres. Vi får nemmere ved at lykkes med det, vi vil og leve op til de krav, vi møder fra vores omverden – privat og i vores job.

  • Evnen til at sætte os i andres sted

Når vi reflekterer over egen og andres væremåde, understøtter vi det gode samarbejde og vores evne til at ”få andre med os”. Vi bliver skarpere i vores kommunikation (verbalt og nonverbalt) (ift. medarbejdere, kunder, leverandører mv).

  • Kendskabet til sig selv

Selvindsigten er en uudtømmelig kilde. Via større selvindsigt og selvkontrol bliver vi i stand til at optimere egen energi, positive tanker og egne valg. Vi opnår en større robusthed, viljestyrke og handlekraft og en højere kvalitet i vores nærvær. Vi bliver ganske enkelt mere effektive og succesfulde.

Varig effekt 

Udvikling af personligt lederskab der giver resultater i praksis, bygger på en skræddersyet og unik kombination af metoder og værktøjer:

  • et læringsflow hvor jeg veksler mellem workshops, personlig coaching og træning i praksis med løbende evaluering,
  • en vekselvirkning mellem ny viden, koblet til cases og praksis og aktuelle arbejdsmæssige udfordringer,
  • det tager tid, fordi jeg arbejder med at aktivere personlige potentialer i dybden (der kan være et stykke vej fra at vide til at gøre),
  • jeg arbejder med selverkendelser og selvindsigt som motor for bevægelse,
  • jeg arbejder med individuel commitment og tænding af ambitioner.

Kundereferencer

Hvad siger mine kunder ?

” Du gjorde et rigtig godt arbejde på vores strategidag. Du er god til at gennemskue situationerne, når de opstår og få sat fokus på det essentielle! ” 

FINN BOYE NIELSEN
INDEHAVER af Kemtech ApS

” Igen en dag hvor vi kommer vidt omkring og hvor der er plads til at hoppe lidt ud agendaen uden at fokus ryger på gulvet. Susanne, det er en fornøjelse at samarbejde med dig og den måde du stille og roligt får flyttet os på. “

CASPER DOIL
EN AF TO INDEHAVERE af Alpha VVS

Lederudvikling – kulturudvikling

–  Udviklingsforløb for 20 ledere

” Konkret er tilliden lederne imellem og mellem ledere og medarbejdere blevet større. I evalueringen af forløbet indtil nu siger lederne blandt andet, at de i praksis oplever et bedre sammenhold og mere sparring med hinanden. Vi har fået en bedre fejlkultur, hvor der er fokus på ”sagen” frem for ”manden” og konflikter bliver taget i opløbet. Samarbejdet betyder at vi er hurtigere og bedre til at finde løsninger og der er en større vilje til forandring som forplanter sig bredt i organisationen”.
”Personligt har jeg arbejdet med at blive bedre til at stille spørgsmål og ikke selv lynhurtigt komme med løsninger. På den måde understøtter jeg mine lederes udvikling. Jeg er også blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at være synlig og tydelig i min kommunikation i forhold at sætte retningen. ” 

Direktør Jesper Jeppesen
– Head of Nordic Sugar Nykøbing

Skræddersyet Lederudviklingsforløb

– “Release your potential”

” Som deltagare i programmet “Release your potential” som drevs av Susanne fick jag möjlighet att reflektera över mina styrkor och svagheter. Vi fick på ett lättsamt men samtidigt seriöst sätt och under insiktsfull ledning från Susanne prata om oss själva, om varandra och om vår omvärld. Vi fick också en rad verktyg för att lättare förstå hur personer och grupper kan agera och varför. Programmet gav både mig och mina kollegor nya insikter som vi kan använda i vårt arbete, en väl sammansvetsad grupp. “

Ingemar Gröön
–  Senior Manager Product Development, Nordic Sugar A/S

En ledergruppes rejse

Plant Manager Packaging Mariann Rasmussen siger: ”Vores ledergruppe var ikke sammenspillet blandt andet på grund af noget historie, som har gjort det svært. Det påvirker vores engagement som ledere og medarbejdernes effektivitet”. De 2 Packaging Managers René Krogh og Ole Heyn supplerer. ”Vi var som 3 slædehunde, der trak i hver sin retning og det gjorde det svært at få styr på tropperne”, siger René og Ole supplerer: ”Samarbejdet med MindHuset gjorde det helt tydeligt for os, at det var os som ledergruppe, der måtte rykke sig, før vi kunne forvente at medarbejderne gjorde det. Vi blev også opmærksomme på, hvor vigtigt det var at få løst de konflikter der var, før vi for alvor kunne tage fat på udviklingen”.

Seminar om samarbejde

” Seminaret var skræddersyet til vores hverdag, og de udfordringer, vi hver især står overfor. Vi fik nogle meget konkrete og brugbare værktøjer med os ud af døren – lige til at tage i brug med det samme. Værktøjer, som bl.a. styrker kommunikationen og den fælles forståelse . Og et meget enkelt værktøj til i gruppen at kunne hjælpe hinanden med at finde løsninger på vores udfordringer. “

Birgit Barasinski
– Ledelsessekretær, LO

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.