Stresscoaching

STRESS

Jeg arbejder med stress i et samarbejde med virksomheden via stresscoaching, rådgivning og løbende dialog med nærmeste leder og HR. De fleste af mine udviklingsforløb har desuden fokus på personlig balance som forebygger stress. Min handlekraft kommer fra det personlige kompetence felt. 

 

Stresscoaching

Et forløb starter altid med at jeg stiller en diagnose og udarbejder en handlingsplan for, hvordan jeg bedst muligt får medarbejderen tilbage i balance og tilbage på arbejde, hvis sygemelding er nødvendig. Der er aldrig 2 forløb, der er ens. Gennemgående for de fleste forløb er 3 faser:

  • At medarbejderen erkender at være blevet ramt af stress, får en forståelse af, hvad stress er og at det er nødvendigt at tage imod hjælp for at genfinde balancen. Her skabes tillid. 
  • Næste skridt er at vurdere, hvad der er brug for og indgå nogle få konkrete aftaler omkring det, der skal ske akut. Det kan være en sygemelding, og det kan være aftale om nedsat arbejdstid og dialog med de relevante på arbejdspladsen og aftaler om at hvile.
  •  Først herefter begynder jeg at undersøge og bibringe en forståelse for, hvordan det gik til, at medarbejderen blev stresset. Det er i den fase medarbejderen genopdager sig selv og får nye potentialer i spil. Medarbejderen bliver bedre til at håndtere stress og får konkrete værktøjer til fremover at være psykisk rustet til et travlt arbejdsmiljø, planlægge, prioritere og håndtere modsatrettede krav for eksempel mellem arbejde og privatliv. I nogle situationer er det nødvendigt at arbejde terapeutisk, hvis det viser sig at den primære årsag er en dybereliggende personlig udfordring, som ikke er blevet hensigtsmæssigt bearbejdet.

Træn din opmærksomhedsmuskel
Det hele hænger sammen

Rådgivning af nærmeste leder og HR

Jeg rådgiver og sparrer med nærmeste leder og HR om de løsninger, der skal til for at støtte den pågældende medarbejder bedst muligt under hensyntagen til forretningen. Derfor er jeg løbende i dialog og indgår aftaler og jeg forudsætter, at virksomheden er parat til at påtage sig sin del af ansvaret, for at hjælpe medarbejdere tilbage i balance, så medarbejderen ikke står alene.

Jo længere tid en medarbejder har været stresset desto længere tid tager behandlingen.

Personligt udviklingsforløb

“ I forbindelse med at jeg mistede mit job, oplevede jeg, at mine vante mestringsstrategier – at tænke og handle – ikke længere slog til. Personligt var jeg nok i krise. Det personlige forløb jeg har gennemgået hos MindHuset, har givet mig en indsigt i, hvor vigtigt det er at give sig selv lov til at mærke efter, hvordan man i virkeligheden har det og også at være ked af det, når det er det, man er. Jeg har fået min energi tilbage og en indre ro og følelse af styrke, der er helt fantastisk og svær at sætte ord på.”

Lars, 45 år
– Teamleder IT

Personligt udviklingsforløb

” Jeg startede mit udviklingsforløb i forbindelse med, at jeg oplevede flere og flere kropslige symptomer på, at jeg havde stress. På de første møder var fokus rettet mod at få genskabt nogle sunde kost- og motionsvaner og iøvrigt at få ladet batterierne op igen ved at lave ting, der gjorde mig glad. Først derefter blev fokus rettet mod ny indsigt i mig selv ved at finde frem til, hvordan jeg havde båret mig ad med at få stress og hvilke barrierer og fastlåste mønstre, der kunne være relevante for mig at få løsnet op for. Jeg har fået nogle konkrete værktøjer og et kendskab til egne mønstre og reaktioner, som har styrket mit selvværd og en klarhed over de værdier, jeg fremover vil navigere efter i mit liv – både arbejdsmæssigt og privat. ”  

Morten, 49 år
Vicedirektør

Personligt udviklingsforløb

” Jeg var forvirret, ked af det og sov dårligt om natten. Til sidst tog jeg mod til mig og rakte ud efter hjælp hos Susanne. Tak fordi, du har fået mig til at tage mig selv alvorligt og acceptere at jeg ikke kan være alt for alle. Jeg har lært at lytte til min krops signaler og acceptere at jeg ikke kan overkomme så meget, som jeg gerne ville. Det har været en svær kamel at sluge og jeg kommer til at skulle mide mig selv om det resten af mit liv. Men prisen for ikke at lytte, har jeg mærket og sådan VIL jeg ikke have det igen. Og jeg kan jo se, hvor godt det er for mine børn og min mand, at jeg tager mig selv alvorligt. Nu er jeg en bedre rollemodel for mine børn. “

Pia, 39 år
– Teamleder

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.