Sådan arbejder jeg

Sådan arbejder jeg

Alle mine forløb er skræddersyede og jeg arbejder procesorienteret. Nye indsigter fører først til resultater i praksis, når vi får koblet handling på…..og det tager tid. Her går jeg ikke på kompromis! Alle vores forløb er initieret og forankret hos ledelsen. Ledelsen overtager ansvaret successivt som processen skrider frem

Intro og foranalyse

En forudsætning for at arbejde skræddersyet er at jeg sætter mig grundigt ind i virksomheden (marked, strategi, værdier, den eksisterende organisation, kultur, holdninger, hvordan man arbejder med at skabe retning og resultater, udvikling og forandring m.v.) 

MOTIVATION​

I denne fase leder jeg op til udviklingsforløbet ved at inspirere den enkelte deltager til at reflektere over egen hverdag og praksis samt potentialer for udvikling og optimering. Denne fase er helt afgørende for succes. Det er her den enkelte deltager opdager, at et engagement i udviklingsforløbet ”betaler sig”. Det sker oftest via dialog i gensidig tillid, at den enkelte oplever at blive set, hørt og forstået, forskellige øvelser og indledende refleksion over cases fra egen hverdag. 

Løbende procesevalueringer​

Jeg arbejder altid tæt sammen med ledelsen og HR og evaluerer løbende for at kunne justere processen undervejs.  

WORKSHOPS – VERTIKALE LÆRINGSSPOR

På de vertikale workshops tager vi udgangspunkt i teori og få men helt centrale modeller som jeg oversætter til deltagernes hverdag. Her arbejder jeg f.eks. med cases, egen refleksion, personlig feed-back, reflekterende teamfeedback, sharing best practises, visioner, kortlægning af roller og ansvar, mm. Jeg kombinerer ekspertviden og procesfacilitatering med deltagernes egne refleksioner og personlige udvikling samt sparring og feedback fra lederkolleger. Alle vores konsulenter er uddannet til at arbejde med ”det hele menneske”. Det vil sige, at jeg arbejder i dybden i alle de lag, vi består af (sanser, tanker og krop/følelser) og ikke kun det mentale lag. Flowet i alle lag er afgørende for vores personlige balance. En ny indsigt mentalt som er svær at handle på kan skyldes en blokering i kroppen. 

Personlig udvikling – det første tværgående læringsspor

Den personlige udvikling er i fokus på tværs af workshops. Formålet er at udvide den enkelte selvindsigt. Her arbejder vi med de personlige ressourcer, potentialer og udfordringer ved hjælp af coaching, individuelt og/eller i gruppe, mentoring, observation og feedback i kontekst etc. Alle vores konsulenter er uddannet til at arbejde med ”det hele menneske”. Det vil sige, at vi arbejder i dybden i alle de lag, vi består af (sanser, tanker og krop/følelser) og ikke kun det mentale lag. Flowet i alle lag er afgørende for vores personlige balance. En ny indsigt mentalt som er svær at handle på kan skyldes en blokering i kroppen.

TRÆNING I PRAKSIS – DET ANDET TVÆRGÅENDE LÆRINGSSPOR

Via forskellige opgaver i hverdagen bliver læringen afprøvet og forankret i praksis. Det ansporer den enkelte deltager til at tage ejerskab og engagere sig fuldt ud. Typiske opgaver kan være eksekvering af handleplaner, møder med et særligt fokus, buddy-øvelser, opgaver som forberedelse til næste workshop, personlige dagbøger mv.​

EVALUERING

Vi evaluerer med fokus på læringsudbytte og personlige takeaways.

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.