Mindfulness

Ved daglig meditation opnår du en større frihed til at handle gavnligt i livets forskellige situationer

Vi benytter ofte meditation som et af redskaberne i vores udviklingsforløb. Det er vores erfaring, at det kan øge dit udbytte, da du får nemmere ved at være fuldt ud tilstede og skarpere til at fokusere. 

Meditation er et redskab til at arbejde med sindet og give dig en indre ro. Når du mediterer dagligt, træner du dig i ikke at følge de tanker og følelser, der kommer og går i sindet. Tanker som ofte går ud på at vurdere dig selv, sammenligne dig med andre og giver usikkerhed og ængstelighed. Når du øver dig i at være opmærksom på en ikke vurderende og åben måde, og giver slip på at bedømme og evaluere på, hvad du kan lide og ikke lide, på fordomme og forventninger, kan du give slip på at være fastlåst af ubevidste automatiske tanker både om dig selv og andre. På den måde falder sindet til ro, og du kan begynde at vende sindets opmærksomhed mod de positive tanker og styrker. Derved udvider du dit perspektiv. 

 

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.