Karierreafklaring eller ?

Du har svært ved at finde motivationen i dit job og ønsker at få gejsten tilbage. Eller du har svært ved at få tiden til at slå til.

Ofte er det noget helt andet end dit job, det drejer sig om. Det er helt almindeligt, at vi har brug for at handle for at føle os gode nok, og at vi, uanset hvor meget succes vi får, alligevel ikke føler os gode nok eller tilfredse. Vi er styrede af energidrænere som ”jeg burde også”, ”jeg kunne også”, ”jeg skulle også” etc. På den måde mister vi kontakten til os selv. Jeg stiller derfor skarpt på dine værdier og dine dybereliggende behov. Måske er det et karriereskifte, der skal til og måske er det noget helt andet.

Udbytte

  • Du vil få et klarere billede af dig selv og hvad der motiverer dig.
  • Du lære at prioritere det vigtige og ikke det, der giver mindst dårlig samvittighed.
  • Du lærer at planlægge og håndtere modsatrettede krav.
  • Du vil få nyt indhold i dit liv og mere energi. Og det sker ikke nødvendigvis ved at skifte job, selvom det var det, der var udgangspunktet.
  • Og er det et karrieskifte, der skal til, får du professionel sparring til den proces.

Det er vores eget lys og ikke vores mørke,  der skræmmer os mest.

Kundereferencer

Hvad siger mine kunder ?

” At blive afskediget, er en stor personlig omvæltning. Det er en lang – og meget lærerig proces- at få defineret hvad fremtiden så skal bringe. Det afstedkommer helt grundlæggende overvejelser vedrørende personlighed, kompetencer og færdigheder. Overvejelser der ofte kan være svære at gøre sig alene, da det kræver at man kigger sig selv i øjnene, og måske endda får et nyt syn på hvem man er, og hvad man kan. Når afskedigelsen desuden sker som led i en langstrakt nedlukningsstrategi, involverer det også store ledelsesmæssige udfordringer, da der stadig er en medarbejderstab der skal fungere. Hos Susanne har jeg oplevet at få kompetent og udfordrende sparring på begge planer. På især det personlige plan har det givet mig en større klarhed over mine kompetencer, og derved hjulpet mig i beslutningen om hvad jeg skal (eller ikke skal) fremad rettet. Desuden har jeg fået et dybere indblik i mine styrker og svagheder både som person og som leder. Det har været vigtigt for mig at blive udfordret og gå i dybden med processen; begge dele har jeg fået opfyldt gennem en meget professionel og kompetent, men også personlig, sparring med Susanne. ”

Karin, 45 år
– Director

” Forløbet var kort og intensivt. På 3 møder formåede Susanne at hjælpe med at skabe et overblik, så de fremtidige jobmuligheder blev klarlagt. Jeg har fået en konstruktiv og saglig kritik og sparring. Ikke blot er Susanne kompetent, men også god til at skabe en dialog om de menneskelige værdier. Det har givet op til flere øjenåbnere, og givet et rigtig godt afsæt til den videre jobsøgning. “

Allan, 43 år
– Logistikchef

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.

Close Menu