Eksklusivt netværk

Kundereferencer

Hvad siger mine kunder ?

Det har været en givende og positiv oplevelse af følge et netværksforløb hos MindHuset. Jeg har været meget glad for at være deltager i en lille gruppe, hvor der hurtigt var tillid og god dialog på tværs. Dagene med netværksgruppen har for mig været et frirum med tid til refleksion – et frirum som ellers kan være svært at skabe i en travl hverdag.

Pia Egebjerg Mouritsen
Leder af Fund Accounting
PFA Asset Management A/S

Tak for at have skabt et trygt miljø i netværksgruppen, hvor jeg så hurtigt kan få så meget ud af at snakke om meget private emner med nogen, jeg kun har kendt i kort tid. Det er spændende at kunne debattere professionelle og private emner i fortrolighed uden at skulle tage særlige hensyn til kolleger, familie og venner.

STEFAN BENGTSSON
– CEO, SonoSound ApS

Løft dit personlige lederskab til næste niveau i det eksklusive Netværk ”Indefra”

Personlig udviklingsgruppe for Ledere inspireret af Bill George’s (former Medtronic CEO) meget populære netværk “Authentic Leadership” på Harvard business school.

Vi arbejder i naturskønne omgivelser, hvor der er højt til loftet.

Fokus – Nærvær – Indsigt – Bevidsthed

Flere af mine kunder har efterspurgt et netværk, hvor man som leder eller specialist i et fortroligt rum, arbejder med sig selv sammen med andre. Det behov møder jeg i Netværket ”Indefra”. Her skabes et rum, hvor du får tid til refleksion, fortrolig sparring og udvikling sammen med andre. Det er et grundvilkår, at vi har travlt, og at forandringerne og udfordringerne accelererer. ”Indefra” styrker din evne til at navigere i balance i det farvand og være et godt eksempel for andre. Jeg tager udgangspunkt i det, der er betydningsfuldt for dig. Der er store gevinster at hente for dig personligt, som menneske og som leder, når du agerer ud fra din egen indre styrke. Den optimerer du her!

UDBYTTE

Selvindsigten er en uudtømmelig kilde og du vil blive udfordret i at blive endnu skarpere til at skifte perspektiv – der giver nye erkendelser.

Uanset hvilke konkrete udfordringer, der bliver bragt ind i gruppen vil det gennemgående fokus være på 3 niveauer:

Evnen til at se muligheder og få sat en klar retning
Når du er bevidst om hvilke principper og værdier, du vil leve dit liv efter, har du grundlaget for at nå frem til den forskel, du ønsker at gøre som menneske og som leder/i dit job. Her har du fat i det, der grundlæggende motiverer dig og giver dig energi. Du får sat en klar retning og vision. Du øger derved din evne til at fokusere og holde fast også under pres. Derved får du nemmere ved at lykkes med det, du vil og leve op til de krav, du møder fra din omverden.

Evnen til at sætte dig i andres sted
Når du reflekterer over egen og andres væremåde, hvordan du påvirker andre og selv lader dig påvirke, understøtter du det gode samarbejde, og din evne til at ”få andre med dig”. Du bliver bedre til at se dig selv udefra og andre indefra og bliver endnu skarpere i din kommunikation.

Kendskabet til dig selv
Selvindsigt på godt og ondt giver en indre ro og styrke. Via større indsigt i dine styrker og potentialer, øger du din evne til at afkode dine holdninger og fortolkninger og optimere egne indre mønstre og selvkontrol. Du bliver i stand til at sortere det fra, der forstyrrer og optimere dine positive tanker og føle dig mere i balance. Du opnår en større robusthed og en højere kvalitet i dit nærvær.

Med det fundament opnår du et bedre liv arbejdsmæssigt og privat

•    Via mental, følelsesmæssig og kropslig robusthed
•    Via høj kvalitet i dit nærvær
•    Via gennemslagskraft uden dominans, kampe eller manipulation
•    Fordi du bliver bedre til at træffe beslutninger, når du navigerer ud fra dig selv og står ved dig selv
•    Fordi du holder fokus, prioriterer og får bedre balance i dit liv
•    Fordi du proaktivt håndterer påvirkninger, så du selv bestemmer, hvordan du vil reagere
•    Fordi din personlige stil, styrke og klarhed fordrer følgeskab fra andre
•    Fordi du får det bedste frem i dig selv og dem omkring dig – privat og arbejdsmæssigt

Målgruppe

Du er leder eller specialist og har et seriøst ønske om at udvikle dig i en gruppe med andre ledere eller specialister, hvor I opnår en gensidig tillid og fortrolighed. Du er villig til at arbejde med dig selv og udvise personligt mod undervejs for at blive klogere på dig selv. For at sikre nærvær og tryghed i gruppen er der kun plads til 6 deltagere. Jeg har fokus på at gruppens sammensætning er i god harmoni og et godt match. Efter endt forløb kan gruppen fortsætte som en netværksgruppe i et aftalt omfang, hvor vi faciliterer.

Metode

Jeg kombinerer ekspertviden og proces facilitering med dine refleksioner, fortællinger, visualiseringer, øvelser, coaching, sparring og feedback fra konsulenten og gruppen. Jeg tager udgangspunkt i dine personlige ressourcer, styrker og potentialer og arbejder anerkendende. Jeg arbejder med træning af nærvær og opmærksomhed i de 3 zoner; dine tanker, følelser og krop/sanser. Når hjernen, hjertet og åndedrættet er i samklang, så bliver vi mere bevidste og du får en langt større indsigt i dig selv og andre.

Jeg er glad for, at netværket er en lille gruppe, hvor tiden bliver intens og vi har tillid til hinanden. Jeg bliver udfordret i, at komme ud af min komfortzone, og har blandt andet fået en større bevidsthed om, hvor meget det indre påvirker det ydre, og vores adfærd. Coachingen fra underviseren og sparringen fra gruppen, har udfordret mig i at se udfordringer fra flere vinkler og givet mig en god refleksion. Vi øver ”bestyrelse” og rådgiver og skaber dialog på tværs – det er rigtig værdiskabende. 

KARINA TAAGELUND JENSEN
– Økonomi- og HR chef, Oluf Brønnum & Co A/S

Vi har haft 2 møder i netværksgruppen indtil videre og det har været en meget bringende og positiv oplevelse. Netværket giver en fin mulighed for at reflektere over egne værdier og prioriteringer, der er et vigtigt anker for at blive den bedste udgave af sig selv. Samspillet med gruppen giver desuden både en indsigt i, at andre typisk står overfor dilemmaer, der ligner ens egne, og en dybere forståelse for, hvor vigtigt det er, at både privatlivets og arbejdslivets værdier stemmer overens. 

INGE METTE PRETZMANN
– International Commercial Manager, WiseCon A/S

Jeg har med deltagelse i Netværket ”indefra” fået skabt rum til personlig refleksion og udvikling i en travl hverdag. Det har været lærerigt at skulle sætte ord på mine personlige værdier, personlige vision og få zoomet ind på om de efterleves i praksis. Kombinationen af input fra Susanne og sparring med netværkets øvrige deltagere har været helt unik. 

PIA HAAKONSEN 
– HR KONSULENT LO

Det praktiske

Du kommer til at arbejde med dig selv og dit eget liv i interaktion med gruppens øvrige deltagere i smukke og naturskønne rammer på Gilleleje Badehotel. Vi mødes 6 dage fra 9.00 – 17.00 fordelt på 10 måneder.
De enkelte grupper starter op i takt med, at det optimale hold er sat. Datoer fastsættes individuelt i gruppen.
Pris inkl. en times individuel coaching før start i gruppen, materialer og forplejning 29.950,- ex. moms.

“Indefra” giver dig mulighed for at stoppe op og nå nye selverkendelser og ny selvindsigt. Det der er din motor for bevægelse, der holder på den lange bane.

Ring til Susanne Espersen og hør mere på tlf. 28 40 01 62.

Proceskonsulent, Managing Partner Susanne Espersen, cand.merc.int., coach og psykoterapeut (MPF). Ejer af Konsulenthuset – MindHuset. Omfattende erfaring med udvikling af ledere og teams i organisationer. Læs mere på www.mindhuset.dk og www.susanneespersen.dk

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.