Coaching

Alle har potentialer de ikke får i spil i praksis

I et coaching forløb opnår du:

  • En mere nuanceret selvindsigt som kan gøre dit arbejdsliv/hele liv lettere og sjovere.
  • At overvinde barrierer.
  • At få afdækket dit potentiale.
  • At få frigivet nogle potentialer, du måske ikke vidste, du havde.
  • At yde dit bedste i forhold til de krav, der er på jobbet.
  • At kunne navigere under det stigende pres, de fleste oplever.
  • Din karrierevej på lidt længere sigt.
  • At få balance i livet (arbejdslivet og privatlivet).

Jeg stiller skarpt på værdiafklaring og handling ved at sætte mål, holde fokus og gøre status i forhold til faktiske resultater.

Når jeg coacher arbejder jeg ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tankegang. Jeg tager udgangspunkt i dine positive erfaringer og hvordan de kan bruges og udvikles hen imod det, der er målet for dig. Helt grundlæggende for coaching gælder at både problemstillinger og løsninger udspringer af den, der bliver coachet. Som din coach er det mit ansvar via en struktureret samtale og spørgeteknik at afdække og hjælpe dig til selv at finde svar. Og jeg tør også godt give gode råd. Coaching forudsætter, at du har et sundt selvbillede og har troen på, at du rummer ressourcer.

Coachingen kan være individuelle samtaler i et fortroligt rum og også kombineres med observationer på møder, ved præsentationer, samtaler med medarbejdere mv.

Jeg leverer også gruppecoaching og par-coaching af to der skal spille tæt sammen.

Coachingen kan ske individuelt eller som en del af et lederudviklingsforløb eller et program hvor en ledergruppe eller et helt ledelseslag tilbydes coaching. Jeg tilbyder også coaching af andre medarbejdere end ledere. 

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.