case

Case: Intelligent performance

Du trives for det meste i dit job, arbejder meget og har fokus på, at du også skal pleje dit netværk. Du ved udvikling er vigtigt og at du skal holde dig i form. Du har en dejlig familie med de udfordringer, der nu engang er og er ”ovenpå”. Du føler dig også mere og mere træt, underlegen og ydmyg i forhold til livet. Det kræver personlig styrke at navigere i det moderne liv og holde balancen. Du er ikke alene om at have det sådan. Rigtig mange går rundt med en personlig oplevelse af ikke at slå til.

I en organisation er det typisk i faser med forandringer, at vi får den oplevelse. I takt med at forandringerne sker oftere og at der er fokus på konstant optimering og øget effektivitet stiger kravene til organisationen og den enkelte medarbejder.

Derfor har fremtidens arbejdsplads brug for TILLID og OPMÆRKSOMHED. At vi anerkender og ser hinanden, som vi er, og at vi hjælper hinanden og samarbejder. At der er plads til os, både når det hele bare kører og når vi føler os utilstrækkelige.

Vi består af sanser, tanker og følelser (kaldet de 3 zoner) – og når der er et frit flow i de tre dele af os, understøtter vi vores behov mest optimalt og det giver balance og optimal handling. Det kaldes også intelligent performance i en erhvervsmæssig kontekst.

Når vi er presset tager følelserne over, hvis vi ikke har kontakt til tankerne. I et miljø uden tillid, hvor der ikke er plads til at vise, at vi har det svært, kontrollerer vi os selv og lukker af til følelserne. Vi undgår at vise, hvordan vi har det ved at gå i forsvar og peger nemt på andre (lægger ansvaret ud). Mange er så trænende i at tænke og handle sig ud af presset, at de er i stand til at lukke af for krop og følelser, fordi de er bange for at miste kontrollen. Det er uheldigt, og kan føre til usundt stress, fordi vi overhører faresignalerne fra kroppen (kroppen taler altid sandt) og fordi vi samtidigt lukker af til nogle relaterede kompetencer. Vi mister den gode balance mellem følelser, tanker og sanser. Intelligent performance handler om flowet i de 3 zoner.

Intelligent performance og personlig udvikling

Udpluk fra en session med en af mine kunder, Peter på 42 og vicedirektør i en mellemstor dansk virksomhed. Han arbejder med at genfinde sin styrke…. længere tids pres og nye udfordringer har betydet, at han ikke synes, han er helt så skarp, som han plejer. Han vil gerne finde sin styrke igen.

Susanne: ”Hvilke resultater, kan du fremhæve fra din karriere?”.
Peter: ”Øh…jeg synes selv, jeg er knivskarp til at træffe beslutninger”.
Susanne: ”Hvad er det for egenskaber du bringer i spil der?”.
Peter: ”Jeg er en dygtig analytiker og….jeg har svært ved at forklare det, men jeg har erfaret, at jeg er hamrende god til at træffe de rigtige beslutninger, også i situationer, hvor jeg har stået alene og er gået op imod min direktør og andre involverede og har holdt fast. Jeg har en fornemmelse for, hvad der er rigtigt i tillæg til, at de nødvendige fakta selvfølgelig er på plads og at jeg har en solid erfaring”.
Susanne: ”Altså det man kan kalde en veludviklet mavefornemmelse eller intuition?”.
Peter: ”Ja det er det vel”.
Pause.
Peter: ”Kan man fremhæve det som en egenskab….er det ikke lidt for luftigt?”.
Susanne: ”Det er jo, hvad du gør det til!”.
Peter: ”Ja det er det vel (Peter smiler). Sådan har jeg ikke lige tænkt på det før. Dejligt at få sat ord på den styrke og blive mere bevidst om, at jeg har den og tør bruge den.
Susanne: ”Prøv lige at gentag, hvad det er for en egenskab, du har og hvordan du bruger den samtidig med, at du holder øjenkontakt med mig”.
Peter: ”Jeg er knivskarp til at træffe beslutninger. Udover at jeg er en dygtig analytiker og har en stor erfaring indenfor mit felt, bruger jeg min veludviklede intuition og mavefornemmelse som en ekstra dimension”.
Stilhed.
Peter: ”Jeg kan faktisk på en måde mærke den egenskab som en styrke i mit system igen…..i min mave. Der har været en længere periode med benhårdt arbejdspres, hvor jeg ikke har kunnet mærke den”.
Susanne: ”Ja!”
Peter: ”Tak….. det føles dejligt…..lidt som at lande! (Peter smiler igen)”

Ovenstående er et eksempel på, hvordan selvtilliden bliver styrket i kontakt. Paradokset er, at vi udvikler os i det personlige kompetencefelt  i kontakt med et andet menneske og at andre ikke kan gøre arbejdet for os. Det er også et eksempel på, at Peter relativt nemt får kontakt til sin krop og følelser og henter en for ham uvurderlig kompetence frem igen, han for en tid havde mistet adgangen til.

Sessionen fortsætter.

Peter: ”En ting der altid har irriteret mig er, at der på intet tidspunkt er en leder, der har påpeget, hvor jeg kunne have gavn af at styrke mine kompetencer. Jeg får altid enormt meget ros og kun positiv feed-back. Det er selvfølgelig meget rart, men samtidig er der ikke helt overensstemmelse med, sådan som jeg har det. Jeg synes hele tiden, jeg skal kæmpe og præstere…….jeg er vel nok min egen værste kritiker og det er benhårdt. Ofte har jeg faktisk en følelse af, at være utilstrækkelig.
Susanne: ”Jeg får et billede af, at du slider meget på din hjerne og handlekraft, at du er meget i tænke og gøre mode og mindre i være mode”.
Peter: ”Ikke forstået”!
Susanne: ”Okey, hvordan har du det lige nu?”
Peter: ”Fint nok”!
Susanne: ”Fint nok siger du og ser samtidig lidt sørgmodig ud”.
Peter: ”Hvad mener du?”
Susanne: ”Der er ligesom ikke rigtig overensstemmelse mellem det, du siger……, at du har det fint nok, og det dit kropssprog signalerer…….du sukker lidt og har et sørgmodigt udtryk i dit ansigt”.
Laaaang pause og et dybt suk.
Peter: ”Oprigtigt så er jeg mega træt og føler mig trist og ked af det”.
Susanne: ”Jeg kan se dine øjne bliver lidt klare”.
Peter: ”Jeg tror ikke jeg har grædt siden min far døde for mere end 10 år siden”. Stærke mænd græder jo ikke (han sender et skævt smil).
Susanne: ”Nå”.
Stilhed. Peter kigger væk, slipper forsvaret og græder stille. Det første han siger, da han kigger op er:
”Jeg er bange….bange for at jeg ikke har styrken til at blive ved med at ”slå til”. Jeg er hovedforsøger for vores dejlige familie, min ene datter har det meget svært for tiden, jeg er på vej videre i min karriere i et nyt dødspændende og meget krævende job, som kræver ekstra ressourcer og selvom det hele alt i alt går rigtig godt og jeg har en pragtfuld familie og mange dejlige venner, er jeg bange…..det er helt pinligt for mig at sige det højt, at jeg er bange (nu bliver Peter’s stemme meget svag og han tager sig til halsen, ordne sidder næsten fast)….jeg har aldrig sagt det til nogen før, ikke engang min hustru, for hun skal ikke blive bekymret.
Susanne: ”Hvordan er det at sige det højt nu?”
Peter: ”Det er svært og samtidig føles rigtig rart….som en lettelse. Som en byrde der bliver lettet fra mine skuldre”.
Susanne: ”Ja”.
Pause så den følelse lige får lov at lande.
Susanne: ”Hvad har du brug for Peter?”.

I denne og de efterfølgende sessioner får Peter åbnet op til krop og følelser og sat fokus på, hvordan han bærer sig ad med at presse sig selv så hårdt og hvad han har behov for. I løbet af de næste måneder, får han skabt tid i sin hverdag til at være og ikke kun gøre og langsomt genfinder han sin personlige balance og styrke = intelligent performance.

Peters direktør spottede signaler hos Peter om, at han havde fået ”kamp til sit hår”. Han fortalte åbent om sine egne perioder, hvor det havde været ekstra udfordrende og svært. Der er nu en ligeværdig og tillidsfuld relation mellem dem, som gør, at de som team både støtter og udfordrer hinanden – som i sidste ende gavner bundlinjen. 

Personlig udvikling handler helt grundlæggende om at finde, udvikle og integrere iboende ressourcer. Jeg arbejder ud fra en holistisk metode, hvor jeg forholder mig til de forskellige former for aktivitet, der viser sig i kontakten og aktiverer derved både de sansemæssige, følelsesmæssige og mentaliserende ressourcer.

Det stærke ved metoden er at fokus er at skabe klarhed over, hvordan den enkelte bærer sig ad med at skabe et symptom igen og igen. Det er meget stærkere end metoder der har fokus på at opløse et symptom, for det vil så langsomt blive genskabt og så er det om igen. 

” Menneskets personlighed udvikles i et samspil med andre mennesker og udvikler sig igennem den samlede mængde relationserfaringer, et menneske indgår i igennem livet. Mennesket er et højt avanceret socialt flokpattedyr, og for at det kan udfolde sit personlighedsmæssige potentiale optimalt, har det behov for at blive stimuleret, det vil sige synkroniseret, spejlet og rummet, i samspil med andre mennesker, hvilket udvikler hjernens personlighedsmæssige og følelsesmæssige potentiale. Udviklingen af forskellige hjernescanningsmetoder har sat forskerne i stand til at observere sammenhængen mellem ydre adfærd og de indre fænomener, der samtidig udfolder sig i kroppen og hjernen. I dag ved vi ligeledes langt mere om, hvordan medfødte forudsætninger og miljømæssig stimulering påvirker hinanden, og om det potentiale i de neurale strukturer, der kan stimuleres gennem den personlige udviklingsproces. Det kommer forhåbentlig til at betyde, at vi bliver langt mere præcise i vores interventionsmetoder i forhold til, hvilke strukturer og funktioner, der skal stimuleres, på samme måde som det i dag er muligt at vurdere, hvilke motoriske eller kognitive kompetencer som skal stimuleres frem i forhold til den iboende ressource. Evolutionen har skabt os til at udfolde vores menneskelige potentiale gennem tætte samspil med andre mennesker; først med en primær omsorgsperson og senere med både jævnaldrende og andre autoritetspersoner. ” 

SUSAN HART 
Førende indenfor neuroaffektiv personlighedsudvikling

Kontakt

Mail: mail@mindhuset.dk
Tlf.nr: 28 40 01 62

PERSONDATAPOLITIK

MENNESKER

Jeg tror på at alle har potentialer, de ikke får i spil i praksis – hvad mon dit/jeres er og har du/I modet til at få dem aktiveret? Jeg sikrer at det sker i en tillidsfuld ramme uanset om vi arbejder en-til-en eller med et team.